Odedávna fascinovala hvězdná obloha živé tvory. Některé ovlivňovaly pohyby vesmírných těles, aniž by si to živí tvorové, nebo ona tělesa uvědomovali. Na druhou stranu, bylo postupem doby i stále víc tvorů, kteří si vliv nebeských těles na jejich život uvědomovali. Již záhy po vzniku prvních lidských společenství začali lidé bádat a přemýšlet nad hvězdnou oblohou a vším, co na ní viděli. Postupně se někteří na taková pozorování specializovali. Tak vznikli první hvězdáři.

První astronomové a astrologové

Mnoho století se nedalo určit, kdo je astronom a kdo astrolog, protože tato funkce byla už někdy od doby prvních čínských horoskopů vlastně kumulovaná. Tím se šetřily prostředky za vydržování specialistů, zejména na panovnických dvorech. Zbytek světa tento model přejal a opustil ho až někdy na přelomu 18. A 19.století.

Nezařazené Tags: